intro agenda contact technical links classifieds
vzw  Belgian Vehicle Heritage  asbl
founded 1997

De Technische Commissie

Een club als B. V. H. heeft behoefte aan een Technische Commissie die de clubleden steun verleent bij de problematiek van het bekomen van een inschrijving in het Belgische voertuigenregister. 
Of anders gezegd, bij de identificatie van het voertuig, nodig voor de aanvraag van een nummerplaat. 
Die eigenaars van een vooroorlogse Belgische wagen die nog in het bezit zijn van een origineel bewijs van inschrijving in het Belgisch voertuigenregister zijn de gelukkige uitzonderingen die de regel bevestigen. De meesten onder ons staan bij de inschrijving van hun oldtimer voor de taak om bij de overheid het bestaansrecht van hun voertuig met alle mogelijke middelen te bewijzen. 
En hiervoor kunnen zij via hun club beroep doen op de diensten van de overkoepelende organisatie BFOV. De Belgische Federatie van Oude Voertuigen die in het leven is geroepen om de belangen van de oldtimerliefhebbers te verdedigen door hen als één organisatie en met één stem te vertegenwoordigen. Een organisatie waarvan je enkel lid kan worden als club, dus niet als individu. 
Maar als clublid van jouw club, BVH, kan je dus wel op hun diensten beroep doen. 
Dienstverlening zoals bijvoorbeeld bij de inschrijving van je oldtimer; het eerste wat dan moet gebeuren is het samenstellen van een dossier. Geen nood, ook hier word je bij geholpen. 
In dit dossier moet onderandere ook een geboorteakte van je voertuig zitten. 
Maar wat als je geen enkel document meer bezit?
Op dat moment kan je beroep doen op de Technische Commissie van Belgian Vehicle Heritage. 
Zowel buitenstaanders als clubleden van Belgian Vehicle Heritage kunnen een aanvraag indienen tot het bekomen van een “Certificaat van Origine” waarmee hij of zij van dan af de exacte afkomst en ouderdom van de wagen kan bewijzen. U hebt natuurlijk al begrepen dat de Technische Commissie enkel zal oordelen over Belgische voertuigen. 
Eén en ander gaat volgens een vastgelegde procedure waarbij de eigenaar ons de nodige info bezorgt vergezelt van detailfoto’s waarna het voertuig in de commissie word besproken en gekeurd. 
Tegelijk word zo nauwkeurig mogelijk, op basis van gekende gegevens, vastgesteld wanneer precies de auto werd gebouwd. 
De Technische Commissie zal in absolute neutraliteit werken en een correcte en objectieve keuring van het aangeboden voertuig uitvoeren. Daarenboven werden ondertussen al enkele testkeuringen uitgevoerd en bleken de oldtimers die al een inschrijving bezaten te beantwoorden aan de voorschriften. Alhoewel we toch moesten vaststellen dat er eentje tussenzat die zich ouder voordeed dan hij echt is. 
Eens het dossier van een voertuig is afgehandeld word dit opgenomen in het archief van Belgian Vehicle Heritage en we plannen om dit archief in de toekomst open te stellen voor raadpleging. Wat u echter niet in het dossier zal terugvinden zijn gegevens over de eigenaar; daar word enkel vermeld in welk land zich de auto bevindt. Verder zal de Commissie zich uitdrukkelijk onthouden van een waardebepaling van het voertuig. 
In het bezit komen van zulk een Certificaat zal ook een inspanning vergen van de aanvrager. 
Vooreerst dient u de vragenlijst in te vullen, dit is nodig voor het openen van een dossier.

download aanvraag certificaat in .pdf

Hierna stuurt u de gevraagde info tezamen met de gevraagde foto's (in minimum 300dpi) naar het clubmailadres:

BVH@BelgianVehicleHeritage.be

Of per post naar

Belgian Vehicle Heritage
Kardinaal Mercierlei 22
2600 Berchem

Daarenboven kan het verstrekken van dit Certificaat ook niet gratis gebeuren. 
De dossierkosten, opzoekingwerk, commissiewerk en het uiteindelijke drukken van dit Certificaat maken dat deze dienst u € 100 zal kosten. 
Het goede nieuws is dat de Raad van Bestuur, in vergadering van 27 oktober 2010 besloot om deze kost te verminderen tot € 50 voor de statutaire leden die al langer dan één jaar lid zijn van BVH.


Dossiers :

yashvardhanruia


intro agenda contact technical links classifieds